Zápis do 1.tříd

Vážení rodiče, 
vítáme vás na stránce určené k zápisu dětí do povinné školní docházky na základní škole.

Elektronický zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 proběhl od 25.3.2024 8:00 do 30.4.2024 23:59.

Prosíme, věnujte zvýšenou pozornost správně zadanému emailu a telefonnímu číslu.

Elektronické podávání přihlášky proběhne v těchto krocích:
1. Vyplnění žádosti o přijetí (přihláška - údaje jsou povinné).
2. Vyplnění zápisové karty školy (všechny údaje jsou volitelné, vyplněním škole zjednodušíte proces zpracování, pokud údaje neuvedete a budou školou vyžadovány, doplníte přímo ve škole po přijetí žáka).
3. Kontrola vyplněných údajů a odeslání přihlášky.
4. Potvrzení úspěšného podání a přidělení registračního čísla (bude též zasláno na email, bude-li uveden a platný).
   Informace o přijetí do školy je uváděna pouze pod registračním číslem.
5. U některých škol bude možné volitelně vyplnit i další přihlášky, které jsou nepovinné, jejich vyplnění již nyní ušetří čas při vyplňování opakujících se údajů.

Rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, vyplní elektronickou přihlášku a musí škole dodat souhlasné stanovisko dětského lékaře nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické poradny. Na základě těchto dokumentů bude školou připravena Žádost o odklad, kterou následně podepíší.

Využitím elektronické přihlášky souhlasíte se zpracováním poskytnutých dat pro účely zápisu do první třídy na zvolené škole. Data jsou zpracovávána v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a evropskou směrnicí GDPR.

Věříme, že tuto možnost oceníte a elektronické podání přihlášky využijete.

SIRS.cz, tým autorů
 


Termín a čas zápisu si zarezervujte zde v Rezervačním systému (zelená záložka nahoře uprostřed). 

Budete-li žádat o odklad školní docházky, vyplníte elektronicky žádost o přijetí a zaškrtnete v políčku Žádám odklad školní docházky – ano. Poté se dostavíte osobně (ve výše uvedené dny nebo v termínu, který si zarezervujete) a vyplníte vlastní Žádost o odklad školní docházky a zároveň (pokud již máte) předložíte Doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Pokud tato souhlasná doporučení ještě nemáte, předložíte je škole bezodkladně hned po vyřízení!

Podrobné informace o organizaci zápisu jsou uvedeny na našich webových stránkách www.bezrucka.cz

Informace o aktuálně stanovených školských obvodech spádových ZŠ jsou dostupné na oficiálních stránkách statutárního města Hradec Králové na adrese: https://www.hradeckralove.org/assets/File.ashx?id_org=4687&id_dokumenty=80938  

Pořadí, ve kterém budou přihlášky doručeny, nerozhoduje o přijetí. 

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách a úřední desce školy do 15. května 2024. 

Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši školu a těšíme se na vzájemnou spolupráci. 

Během návštěvy školy dodržujte  aktuální bezpečnostní a hygienické zásady.