Zápis do 1.tříd

Vážení rodiče,
vítáme vás na stránce určené k zápisu dětí do povinné školní docházky na základní škole.

Elektronický zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 proběhl od 1.4.2021 8:00 do 30.4.2021 23:59.

Zápis dětí do 1. tříd proběhne bez přítomnosti dětí i rodičů, pouze elektronicky, vaše podpisy na příslušné dokumenty získáme později, oslovíme vás a vyzveme k podpisu telefonicky, mailem do 5 dnů. Prosíme, věnujte zvýšenou pozornost správně zadanému emailu a telefonímu číslu.

Elektronické podávání přihlášky proběhne v těchto krocích:
1. Vyplnění žádosti o přijetí (přihláška - údaje jsou povinné).
2. Vyplnění zápisové karty školy (všechny údaje jsou volitelné, jejich vyplněním škole zjednodušíte proces zpracování, pokud údaje neuvedete, bude je třeba doplnit po přijetí žáka).
3. Kontrola vyplněných údajů a odeslání přihlášky.
4. Potvrzení úspěšného podání a přidělení registračního čísla (bude též zasláno na email, bude-li uveden a platný).
Informace o přijetí do školy je uváděna pouze pod registračním číslem.
5. U některých škol bude možné volitelně vyplnit i další přihlášky, které jsou nepovinné, jejich vyplnění již nyní ušetří čas při vyplňování opakujících se údajů.

Rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, vyplní elektronickou přihlášku a musí škole dodat souhlasné stanovisko dětského lékaře nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické poradny. Na základě těchto dokumentů bude školou připravena Žádost o odklad, kterou následně podepíší.

Využitím elektronické přihlášky souhlasíte se zpracováním poskytnutých dat pro účely zápisu do první třídy na zvolené škole. Data jsou zpracovávána v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a evropskou směrnicí GDPR.

Věříme, že tuto možnost oceníte a elektronické podání přihlášky využijete.

SIRS.cz, tým autorů

Zápis dětí do 1. tříd u nás, na ZŠ Bezručova, proběhne bez přítomnosti dětí i rodičů, pouze elektronicky. Termín osobní schůzky, kdy se dostavíte k podpisu vytištěné žádosti, si zarezervujte zde v Rezervačním systému (záložka vpravo nahoře).

Zákonní zástupci dětí, kteří nemají možnost využít elektronickou formu zápisu, se dostaví do školy bez dítěte v pátek 16. dubna 2021 od 16 – 17 hodin nebo v sobotu 17. dubna 2021 od 9 – 10 hodin.

Budete-li žádat o odklad školní docházky vyplníte elektronicky žádost o přijetí a zaškrtnete v políčku Žádám odklad školní docházky – ano. Poté se dostavíte osobně (ve výše uvedené dny nebo v termínu, který si zarezervujete) a vyplníte vlastní Žádost o odklad školní docházky a zároveň (pokud již máte) předložíte Doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Pokud tato souhlasná doporučení ještě nemáte, předložíte je škole bezodkladně hned po vyřízení!

Během osobní návštěvy školy dodržujte platné bezpečnostní a hygienické zásady.

Podrobné informace o organizaci zápisu jsou uvedeny na našich webových stránkách www.bezrucka.cz .

Informace o aktuálně stanovených školských obvodech spádových ZŠ jsou dostupné na oficiálních stránkách statutárního města Hradec Králové na adrese:
https://www.hradeckralove.org/assets/File.ashx?id_org=4687&id_dokumenty=71685

Pořadí, ve kterém budou přihlášky doručeny, nerozhoduje o přijetí.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách a úřední desce školy do 30. května 2021.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši školu a těšíme se na vzájemnou spolupráci.


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace